Veszélyben a déli-hegyi gesztenyés

Nagybakónak talán legnagyobb és legszebb összefüggő gesztenyése, egy 300 éves fával, a tervezett útépítés miatt 2017-ben veszélybe került.

Nagybakónak önkormányzata 2017-ben megpályázta a Nagybakónakot Újudvarral összekötő külterületi önkormányzati út kiszélesítését és lekövezését a Széchenyi 2020 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat keretében. Az önkormányzati út a hivatalos térkép szerint keresztülhalad egy gesztenyésen.

Az út pályázat keretében történő kiszélesítése miatt több gesztenyefát kivágnának, köztük egy 300 éves matuzsálemet, amely a védett macskabagoly költőhelye, továbbá az útkiszélesítés védett növényeket is veszélyeztet.

A valóságban a forgalom többségében a gesztenyésen kívül halad, és régen is ott haladt, amiről egy térkép is tanúskodik, a hivatalos utat azonban nem lehetett korábban áthelyezni a gesztenyésen kívülre, mert egy régebbi szomszéd nem járult hozzá.

A pályázatról csak a végleges útvonalterv elkészülte után értesítették az érintett birtoktulajdonosokat levélben, amelyben közölték a kisajátítási igényt.

A döntést titokban hozta meg a testület, nem volt sem lakossági fórum, sem egyeztetés az érintettekkel, a tervezés során természetvédelmi szempontokat valószínűleg nem vettek figyelembe, holott a közelben két országos hírű védett terület és kirándulóhely is található: a Kőszikla-szurdok és az Árpád-forrás.

Természeti és kulturális értékeket sért

Nagybakónak Önkormányzata által tervezett és beadott útfelújítást célzó pályázat szerintünk sem a természetvédelmi törvénynek, sem a pályázati feltételeknek nem felel meg.

Védett macskabagoly fészkelőhelyet és védett növényeket (pl. szártalan kankalin) is veszélyeztet a tervezett és megpályázott útfelújítás. A védett madarak fészkei, tojásai és fiókái − a kifejlett madarakhoz hasonlóan − a törvény hatálya alá esnek, ezért pusztításuk, a fészkek és fészkelő helyek engedély nélküli bolygatása törvénytelen. A bagolyfészkelőhely tönkretétele 50.000 Ft bírsággal sújtható, ami valószínűleg nem jelent visszatartó erőt.

A benyújtott pályázat véleményünk szerint a pályázati feltételeknek sem felel meg. A Széchenyi 2020 keretében benyújtott pályázatban ugyanis előírás, hogy a projekt által érintett területen meg kell őrizni a természeti és kulturális értékeket:

"Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások - A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket." (Forrás: a pályázati felhívás 3.4.1.2. pontja)

A pályázat szövege egyértelműen kimondja, hogy az uniós finanszírozású projektek esetében a természeti és kulturális értékeket meg kell őrizni. Ez nyilván nem minden esetben tartható be maradéktalanul. Esetünkben azonban egy másik alternatív útvonalterv is szóba jöhetett volna. Nem tudjuk, hogy végeztetett-e az Önkormányzat környezeti hatástanulmányt a különféle útvonalakra.

A pályázat két szempontból sem felel meg a követelményeknek: természeti értékek (gesztenyés védett természeti értékekkel) és kulturális értékek (gesztenyeszedés hagyománya) is sérülnének az út kiszélesítésével.

A gesztenyetermesztés hagyománya a fák kora alapján legalább 300 évre tekint vissza, amit érdemes lenne megőrizni, ezért is adtuk be korábban a helyi védelem alá vonási javaslatot, amelyről - az pályázat miatt - még nem döntött az Önkormányzat.

Kérelem és petíció

2018.03.26-án közösen egy nyilvános kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzat felé, amelyet 52 helyi vagy helyi érdekeltségű lakos írt alá. A nagybakónaki lakosokkal folytatott beszélgetések során kiderült, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a hátuk mögött hoznak döntéseket. Számukra sokkal fontosabb lenne, ha az Önkormányzat inkább a belterületi és zártkerti utakat tartaná karban vagy burkoltatná be. A megkérdezett emberek kb. 98%-a hibás döntésnek tartja a gesztenyésen át vezető nagyon kanyargós és horhos út kikövezését. Voltak néhányan, akik egyetértettek ugyan, de nem merték aláírni a kérelmet, mert függenek az Önkormányzattól és félnek az esetleges retorziótól, ha kinyilvánítják eltérő véleményüket.

A kérelem mellett megyei és országos szinten is gyűjtöttünk aláírásokat egy petíció keretében, és megkérdeztük az emberek véleményét. Az ország minden tájáról érkeztek aláírások a gesztenyés megmentése érdekében. Összegyűjtöttük a petíciót aláírók véleményét, hogy miért nem kellene tönkretenni a gesztenyést.

"Nagyszüleim Nagybakónakon éltek, s a családom egy része még mindig ott él. A gesztenyés az "örökségünk" része, Magyarország egyik csodás értéke! Ne hagyjuk elpusztulni!"

"Alapvető erkölcsi tétel, hogy fát nem vágunk ki. Nem, annyi pénzért sem."

"A gesztenyefa egy olyan fa fajta, melyet nem csak védenünk, de újra elterjesztenünk kellene. Kivágása igen súlyos meggondolatlanság lenne, bármekkora haszna lenne az önkormányzat tagjainak belőle."

"Évszázadok tanúi a gesztenyefák."

"Legalább a már meglévő értékeinket ne pusztítsuk, ha van más megoldás is!"

"Mert szeretném látni. A méhecskék itt biztos sok mézet tudnak össze hordani. A gesztenyét meg imádom főzve sütve."

"Nem tudom elképzelni gesztenyefák nélkül azt a területet."

"Védeni szeretném az erdőt."

"Miért nem jó a régi út? Miért kell bele rondítani? Mennyivel lesz ez így jobb? Nem szabad engedni,hogy a fákat kivágjak!"

"Fontos ez mindenkinek!"

"Ami érték nem szabad bántani!"

"Gesztenye és természetkedvelő vagyok, győzzön a józan ész!"

"Szeretném,ha megmaradna a gesztenyés."

"Ez egy fontos ügy, komolyabb áldozat nélkül meg lehet óvni egy ős gesztenyést."

"Nem vagyok helyi és nem ismerem személyesen a gesztenyést, de úgy vélem, hacsak van más megoldás, akkor el kell kerülni a természetes környezet megbolygatását."

"Aláírom, mert felháborít, hogy a politikusok mindent megtehetnek anélkül, hogy az embereket megkérdeznék bármiről is. Az autók majd kerülnek!"

"Óvjuk ami értékes örökségünk és logikával fejlesszük környezetünket."

"Itt élek és imádom!"

"Aláírom, mert a környezetünk és az élővilág védelme a legfontosabb!"

"Aláírom, mert felháborító, természetpusztító és ostoba módon akarnak egy utat létesíteni egy mind természetvédelmi, mind gazdasági és mind esztétikailag igen értékes területen, miközben az út megépítésére létezik egy sokkal kevésbé értékes és már eleve útnak használt terület."

"Ezek a fák pótolhatatlan értékek!"

"Olyan kevés egészséges szelídgesztenyés van ma már Magyarországon, hogy minden fa felbecsülhetetlen érték!"

"Aláírom, mert tűrhetetlen az ilyen mértékű értelmetlen rombolása a környezeti értékeinknek, több száz éves természeti kincseinknek egy ROSSZUL BERAJZOLT út miatt."

"Aláírom, mert a szelídgesztenyés ügyét megyei szinten is fontosnak tartom, hiszen megyénk legnagyobb értékei a fák, ezek közt is kiemelten a termőképes fák."

"Felháborító, hogy az elmúlt években mennyi fát vágtak ki csak azért mert kellett a hely. A környezetünk, jövőnk és a Föld érdeke, hogy ne pusztítsunk feleslegesen."

"Aláírom, mert ez egyáltalán nem olyan dolog, amit egy kisebb kompromisszummal nem lehetne békésen megoldani."

"Nem szeretném a természeti értékek károsítását."

"Aláírom, mert egyetértek, hogy nagy kár lenne az amúgy is komoly veszélyben lévő gesztenyések szándékos pusztítása."

"A régi, termő fák kincsek."

"Egy útszakasz máshová helyezése miatt ne vágjunk ki fákat."

"Aláírom, mert a képek és a térképkivonat alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a fák kivágására semmi szükség, sokkal kisebb rombolással is megoldható a dolog."

"Fontosnak tartom a fák, erdők védelmét és tiszteletben tartását."

"Ezt az utat meglehet csinálni úgy is, hogy összhangban legyen a természettel. A természet kincseit meg kell becsülni, hisz eszmei értékkel vannak felruházva."

"Kétséges a beruházás szükségessége, haszna, de bizonyos a környezeti terhelés, amit okoz."

"Aláírom, mert így érzem helyesnek. Több száz éves természeti értékeket nem szabad tönkretenni az emberi kényelem miatt."

"Szeretném, ha jelenlegi formájában maradna meg a gesztenyés."

"Védjük meg az értékeket!"

"Mert nagyobb érték az erdő és a fák, mint amit oda akarnak építeni!"

Az idős és holt fák rendkívüli fontossága

Az idős fák korhadt részei számos faj szempontjából kiemelkedő jelentőségűek, a faodvakban pedig a gerincesek szinte minden nagyobb csoportjából találunk képviselőt: a hüllőktől a madarakon át az emlősökig. A baglyok számára pedig csak a nagyobb odvak nyújtanak természetes költőhelyet, amelyek csak idős fákban alakulhatnak ki.

Javaslat helyi védelem alá helyezésre

Nagybakónakon a török idők óta folyik gesztenyetermesztés, amelynek emlékét több, 300-350 éves, tekintélyt parancsoló gesztenyefa famatuzsálem őrzi még ma is, kiállva az idő és az Európa-szerte pusztító gesztenyevész próbáját, méretes odvaikkal otthont biztosítva ritka és védett állatfajoknak és emléket állítva a múlt gesztenyetermesztő hagyományainak. Országos szinten ritka értékek.

Veszélyben a déli-hegyi gesztenyés

Nagybakónak talán legnagyobb és legszebb összefüggő gesztenyése, egy 300 éves fával, a tervezett útépítés miatt 2017-ben veszélybe került.

Látogatók

Ma 3

Tegnap 8

A héten 43

A hónapban 166

Összesen 3394

Partnerek

Zsoldos Márton - Természetfestő és illusztrátor

MunkalapSzoftver.hu - Testreszabható ügyviteli szoftverek

JHead - Egy Java fejlesztő blogja

 

© 2018 Pőcze Zsolt