Kikerült az önkormányzati út a déli-hegyi gesztenyésből

A társadalmi összefogás és az Önkormányzat segítségével végleg sikerült áthelyeztetni az önkormányzati utat a régi helyére: a gesztenyésen kívülre.

Már a földhivatali nyilvántartás szerint is a gesztenyésen kívül halad az önkormányzati út. A gesztenyés egy 2017-ben Széchenyi 2020 keretében megpályázott útfelújítás miatt került veszélybe. Az út kiszélesítése miatt elpusztult volna több idős és egy 300 éves gesztenyefa, egy védett macskabagoly fészek, és több védett növény.

 A 0225/10 és a 0282/6 területeket korábban elválasztó út 50 év után újra megkerüli a gesztenyést.

Kiderült, hogy az út egy földmérési hiba folytán került be a gesztenyésbe. A földhivatal - elismerve a tévedést - díjmentesen átrajzolta a térképet és módosította az ingatlanokat, az érintett tulajdonosoknal csak a földmérés költségét kellett állnia. Az időközben megnyert útfelújítási pályázatot pedig szintén módosítani fogják az új térkép szerint.

Megmentett értékek

Védett macskabagoly fészkelőhelyet és védett növényeket (pl. kardos madársisak és szártalan kankalin) is veszélyeztetett a tervezett és megpályázott útfelújítás. A védett madarak fészkei, tojásai és fiókái − a kifejlett madarakhoz hasonlóan − a törvény hatálya alá esnek, ezért pusztításuk, a fészkek és fészkelő helyek engedély nélküli bolygatása törvénytelen. A bagolyfészkelőhely tönkretétele 50.000 Ft bírsággal sújtható.

Macskabagoly-pár a déli-hegyi gesztenyésben, 2018-ban. Fotó: Lelkes András

A Széchenyi 2020 keretében benyújtott pályázatokban előírás, hogy a projekt által érintett területen meg kell őrizni a természeti és kulturális értékeket:

"Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások - A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket." (Forrás: a pályázati felhívás 3.4.1.2. pontja)

Kardos madársisak

A gesztenyetermesztés hagyománya a fák kora alapján legalább 300 évre tekint vissza, amit érdemes lenne megőrizni, ezért is adtuk be korábban a helyi védelem alá vonási javaslatot, amelyről a cikk írásáig nem döntött az Önkormányzat. Megemlítendő, hogy a közelben két országos hírű védett terület és kirándulóhely is található: a Kőszikla-szurdok és az Árpád-forrás.

Szártalan kankalin, háttérben a 300 éves gesztenyefával

Előzmények

Nagybakónak önkormányzata 2017-ben megpályázta a Nagybakónakot Újudvarral összekötő külterületi önkormányzati út kiszélesítését és lekövezését a Széchenyi 2020 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat keretében. Az önkormányzati út a hibás hivatalos térkép szerint keresztülhaladt a gesztenyésen.

Az út pályázat keretében történő kiszélesítése miatt több gesztenyefát kivágtak volna, köztük egy 300 éves matuzsálemet, amely a védett macskabagoly költőhelye, továbbá az útkiszélesítés védett növényeket is veszélyeztetett. A forgalom többsége és a régi hivatalos út is a gesztenyésen kívül haladt, azonban nem lehetett korábban áthelyezni az eredeti helyére, mert egy régebbi szomszéd nem járult hozzá.

Az alábbi térképen látható, hogy 1865-ben még a gesztenyésen kívül haladt az út, és valamikor 1960-1970 között egy hiba folytán rajzolták be a gesztenyésbe, miközben a területet két részre osztották.

 

A pályázatról csak a végleges útvonalterv elkészülte után értesítették az érintett birtoktulajdonosokat levélben, amelyben közölték a kisajátítási igényt. A döntést titokban hozta meg a testület, nem volt sem lakossági fórum, sem egyeztetés az érintettekkel, ami jogos felháborodást váltott ki az érintettek és a falu lakossága körében.

Kérelem és petíció

2018.03.26-án közösen egy nyilvános kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzat felé, amelyet 52 helyi vagy helyi érdekeltségű lakos írt alá. A kérelmezők a következő indoklással nyújtották be a dokumentumot:

 1. Gesztenyésen át utat építeni értelmetlen környezetrombolás, természetkárosítás és - nem utolsó sorban - gazdasági károkozás. Az akácos út kiszélesítése jelentősen kevesebb kárral járna, mivel a főleg tűzifának használt akác értéke jóval kisebb a gesztenyénél. A gesztenye nem tűzifa, a nektárja és a termése értékes élelmiszer alapanyag.
 2. Az önkormányzati utat egy nyilvánvalóan hibás döntés folytán rajzolták a gesztenyésbe, a pályázati útvonalterv a hibás földhivatali térképen alapul, amely nem felel meg a valóságnak, mert évtizedek óta nem a gesztenyésen át halad a forgalom, ami egyértelműen látszik a nyomvonalakon. Egy régi térkép bizonyítja, hogy régen is kívül ment az út.
 3. A gesztenyést megkerülő akácos út szélesebb, nem horhos és nem érint nagy fákat ezért ésszerűbb az akácosban található utat felújítani.
 4. Az útvonal jelen kérvényben megfogalmazott módosítása a teljes útvonal hosszát tekintve minimális mértékű módosítást jelentene, amelynek sem adminisztrációs szempontból sem a megvalósítás szempontjából nem lehet jelentős hatása.
 5. A gesztenyés természeti szépségéből adódóan turisztikai jelentőséggel is bír.
 6. A 0282/6 hrsz. területen található gesztenyés a tulajdonosok számára különösen értékes, és fontos jövedelemforrásuk is, a megcsonkítása jelentős eszmei és anyagi sérelmet jelentene a családoknak.
 7. 2015-ben megkezdtük a gesztenyés megújítását, melynek során az idős és beteg fák közé új, ellenálló hibrid gesztenyefajtát kezdtünk telepíteni. Az útépítés miatt kivágnák a gesztenyés egy részét, így csak kisebb részt tudnánk megőrizni.
 8. A szomszéd ingatlan többségi tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy az út az ő területén található, a gesztenyéshez képest kevésbé értékes - akácoson keresztül haladjon (ahol a valóságban jelenleg is halad).
 9. A gesztenyésen át vagy annak szélében épített útra hulló gesztenye a gépjárművek kerekei alatt összetörve veszendőbe menne, ezért nem megoldás az út kitolása a gesztenyés szélére, mindenképpen a gesztenyésen kívül kell haladnia az útnak.
 10. Az ilyen nagy kiterjedésű gesztenyések nagyon ritkák, ez egy helyi kuriózum, amely - mint gesztenyefa csoport - egyediségéből, ritkaságából adódóan helyi védelmet igényelne.
 11. A szelídgesztenye (Castanea sativa) egész Európában, így hazánkban is pusztulóban van, ezért fokozottan oda kell figyelni a védelmére.
 12. A gesztenyésben található egy idős, országos szinten is nagynak számító törzsátmérővel (580 cm) rendelkező, odvas gesztenyefa, amely védelmet igénylő érték. Ha az útvonaltervet nem módosítják, a tervezett útfelújítás miatt ki kellene vágni. A fa nagyméretű odvai fontos élőhelyet jelentenek ritka bagoly- és denevérfajoknak, amelyek az odvas fák megritkulása miatt veszélybe kerültek. Ezért kiemelten fontos az olyan odvas fák megőrzése, mint amely a gesztenyésben található.
 13. A gesztenyésben található, útépítés miatt kivágásra ítélt odvas fában macskabagoly él, amely védett, 50 000 Ft eszmei értékű madárfaj és idős, odvas fák jelentik az élőhelyét, amelyekből Nagybakónak környékén (is) kevés van.

A kérelmező birtoktulajdonosok vállalták, hogy az útáthelyezés töltségeit legalább 200 000 Ft összegig állják és felhívták a figyelmet arra is, hogy ilyen pályázat esetén a méltányos eljárás a következő:

 1. Vázlatos előterv készítése
 2. Nyilvános lakossági fórum
 3. A tulajdonosokkal egyeztetve a legkisebb sérelemmel járó útvonal kialakítása
 4. Végleges terv elkészítése és benyújtása

Mivel az út felújítása már közel 30 éve tervben volt, ezért bőven lett volna idő lefolytatni a társadalmi egyeztetést. A nagybakónaki lakosokkal folytatott beszélgetések során kiderült, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a hátuk mögött hoznak döntéseket. Számukra sokkal fontosabb lenne, ha az Önkormányzat inkább a belterületi és zártkerti utakat tartaná karban vagy burkoltatná be. A megkérdezett emberek nagy része hibás döntésnek tartotta a gesztenyésen át vezető nagyon kanyargós és horhos út kikövezését.

A kérelem mellett megyei és országos szinten is gyűjtöttünk aláírásokat egy petíció keretében, és megkérdeztük az emberek véleményét. Az ország minden tájáról érkeztek aláírások a gesztenyés megmentése érdekében és összesen több mint 200 aláírás gyűlt össze.

Összegyűjtöttük a petíciót aláírók véleményét, hogy miért nem kellene tönkretenni a gesztenyést.

"Nagyszüleim Nagybakónakon éltek, s a családom egy része még mindig ott él. A gesztenyés az "örökségünk" része, Magyarország egyik csodás értéke! Ne hagyjuk elpusztulni!"

"Alapvető erkölcsi tétel, hogy fát nem vágunk ki. Nem, annyi pénzért sem."

"A gesztenyefa egy olyan fa fajta, melyet nem csak védenünk, de újra elterjesztenünk kellene. Kivágása igen súlyos meggondolatlanság lenne, bármekkora haszna lenne az önkormányzat tagjainak belőle."

"Évszázadok tanúi a gesztenyefák."

"Legalább a már meglévő értékeinket ne pusztítsuk, ha van más megoldás is!"

"Mert szeretném látni. A méhecskék itt biztos sok mézet tudnak össze hordani. A gesztenyét meg imádom főzve sütve."

"Nem tudom elképzelni gesztenyefák nélkül azt a területet."

"Védeni szeretném az erdőt."

"Miért nem jó a régi út? Miért kell bele rondítani? Mennyivel lesz ez így jobb? Nem szabad engedni,hogy a fákat kivágjak!"

"Fontos ez mindenkinek!"

"Ami érték nem szabad bántani!"

"Gesztenye és természetkedvelő vagyok, győzzön a józan ész!"

"Szeretném,ha megmaradna a gesztenyés."

"Ez egy fontos ügy, komolyabb áldozat nélkül meg lehet óvni egy ős gesztenyést."

"Nem vagyok helyi és nem ismerem személyesen a gesztenyést, de úgy vélem, hacsak van más megoldás, akkor el kell kerülni a természetes környezet megbolygatását."

"Aláírom, mert felháborít, hogy a politikusok mindent megtehetnek anélkül, hogy az embereket megkérdeznék bármiről is. Az autók majd kerülnek!"

"Óvjuk ami értékes örökségünk és logikával fejlesszük környezetünket."

"Itt élek és imádom!"

"Aláírom, mert a környezetünk és az élővilág védelme a legfontosabb!"

"Aláírom, mert felháborító, természetpusztító és ostoba módon akarnak egy utat létesíteni egy mind természetvédelmi, mind gazdasági és mind esztétikailag igen értékes területen, miközben az út megépítésére létezik egy sokkal kevésbé értékes és már eleve útnak használt terület."

"Ezek a fák pótolhatatlan értékek!"

"Olyan kevés egészséges szelídgesztenyés van ma már Magyarországon, hogy minden fa felbecsülhetetlen érték!"

"Aláírom, mert tűrhetetlen az ilyen mértékű értelmetlen rombolása a környezeti értékeinknek, több száz éves természeti kincseinknek egy ROSSZUL BERAJZOLT út miatt."

"Aláírom, mert a szelídgesztenyés ügyét megyei szinten is fontosnak tartom, hiszen megyénk legnagyobb értékei a fák, ezek közt is kiemelten a termőképes fák."

"Felháborító, hogy az elmúlt években mennyi fát vágtak ki csak azért mert kellett a hely. A környezetünk, jövőnk és a Föld érdeke, hogy ne pusztítsunk feleslegesen."

"Aláírom, mert ez egyáltalán nem olyan dolog, amit egy kisebb kompromisszummal nem lehetne békésen megoldani."

"Nem szeretném a természeti értékek károsítását."

"Aláírom, mert egyetértek, hogy nagy kár lenne az amúgy is komoly veszélyben lévő gesztenyések szándékos pusztítása."

"A régi, termő fák kincsek."

"Egy útszakasz máshová helyezése miatt ne vágjunk ki fákat."

"Aláírom, mert a képek és a térképkivonat alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a fák kivágására semmi szükség, sokkal kisebb rombolással is megoldható a dolog."

"Fontosnak tartom a fák, erdők védelmét és tiszteletben tartását."

"Ezt az utat meglehet csinálni úgy is, hogy összhangban legyen a természettel. A természet kincseit meg kell becsülni, hisz eszmei értékkel vannak felruházva."

"Kétséges a beruházás szükségessége, haszna, de bizonyos a környezeti terhelés, amit okoz."

"Aláírom, mert így érzem helyesnek. Több száz éves természeti értékeket nem szabad tönkretenni az emberi kényelem miatt."

"Szeretném, ha jelenlegi formájában maradna meg a gesztenyés."

"Védjük meg az értékeket!"

"Mert nagyobb érték az erdő és a fák, mint amit oda akarnak építeni!"

Támogasd munkánkat!

Természetvédelmi tevékenységünket nonprofit módon, teljesen ingyen végezzük, amiből semmilyen bevételünk nem származik. De mi is csak pénzből tudjuk magunkat fenntartani. Hogy tovább tudjuk folytatni hasznos értékteremtő és értékmegőrző munkánkat, ha van rá lehetőséged, támogass minket!

 • 1 000 Ft - egy munkakesztyű ára
 • 5 000 Ft - egy madárodú elkészítése
 • 10 000 Ft - egy veszélybe került növény áttelepítése
 • 20 000 Ft - a parkjainkat védő kerítések egyszeri kaszálása

 

Számlaszámunk: 11749015-28535807 (OTP Bank)

Nevünk: Völgyerdő Nonprofit Kft.